Thomas King, AllianceBernstein
Thomas King
UK retail sales manager
AllianceBernstein

Tel: +44 (0)207 470 1530

E: tom.king@alliancebernstein.com